Jaaragenda 2016-2017

 

Datum vergadering Onderwerp Doel
3 oktober 2017  

Jaarverslag MR 2016-2017

Jaaragenda MR 2017-2018

Schooljaarplan

 

Instemming

Vaststellen/Instemming

Instemming

  Begroting Advies
14 december 2017    
  Activiteitenkalender MR Discussie
  Schooljaarplan 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

Instemming

Instemming (ouders)

  Begroting (plannen) Advies
  Thema avond Informatief
  Keuze eindtoets gr 8

Rapporten

Visie speelplaats

Tevredenheidsonderzoek

Instemming

Instemming

Informatief/advies

Informatief

16 januari 2018    
  Jaaragenda MR 2017-2018 Vaststellen/instemming
  Begroting Advies
  Personeelsbeleid (gesprekkencyclus) Instemming (personeel)
  Scholingsbeleid (professionalisering)

Visie schoolplein

Instemming (personeel)

Informatief/advies

  Tevredenheidsonderzoek

Schoolplan (evaluatie en 2018-2021)

Informatief

Instemming

13 maart 2018    
  Verzuimbeleid (ziekteverzuim) Instemming (personeel)
  Formatie Instemming (personeel)
  Schooljaarplan: waar staan we? Evaluatie
17 mei 2018    
  Formatie Instemming (personeel)
  Vakantierooster en studiedagen

Samenstelling MR 2018-2019

Advies

Informatief

26 juni 2018 (19 uur)    
  Evaluatie schooljaarplan 2017-2018

Schooljaarplan 2018-2019

Evaluatie

Instemming

  Schoolgids 2018-2019

Jaaragenda MR 2018-2019

Instemming (ouders)

Informatief

  Evaluatie MR 2017-2018 Discussie
  Gezamenlijke afsluiting MR en OR
Datum vergadering Onderwerp Doel
27 september 2016 Vaststellen vorig verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Schooljaarplan Instemming
Interne audit Informatief
Begroting Advies
Rondvraag
22 november 2016 Vaststellen vorig verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Rolverdeling MR (voorzitter en secretaris) Vaststellen
Begroting (plannen) Advies
Thema avond Informatief
Schoolgids Instemming (ouders)
Keuze eindtoets gr 8 Instemming
Schooljaarplan Instemming
Rondvraag
17 januari 2017 Vaststellen vorige verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Begroting Advies
Personeelsbeleid (gesprekkencyclus) Instemming (personeel)
Scholingsbeleid (professionalisering)
Tevredenheidsonderzoek Informatief
Rondvraag
21 maart 2017 Vaststellen vorige verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Verzuimbeleid (ziekteverzuim) Instemming (personeel)
Formatie Instemming (personeel)
Schooljaarplan: waar staan we? Evaluatie
Rondvraag
23 mei 2017 Vaststellen vorige verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Formatie Instemming (personeel)
Vakantierooster en studiedagen Advies
Rondvraag
4 juli 2017 (19:00 uur) Vaststellen vorige verslag
Ingekomen stukken (GMR) Discussie
Schoolgids Instemming (ouders)
Jaarverslag MR 2016-2017 Instemming
Evaluatie MR 2016-2017 Discussie
Jaaragenda 2017-2018 Instemming
Rondvraag
Gezamenlijke afsluiting MR en OR