Protocol Hoofdluis

Hoofdluisprotocol

laatst bij- en vastgesteld: januari 2016

Hoofdluis is een probleem op veel basisscholen. Een probleem dat ongewild veel overlast veroorzaakt. Hoofdluis is geen ziekte, maar iets dat iedereen kan overkomen. Hoofdluis bevindt zich graag op de schone hoofdhuid van kinderen. Op onze school proberen wij het hoofdluisprobleem zoveel mogelijk te beperken en, als het kan, helemaal uit te bannen. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen school en ouders. We gaan open en eerlijk om met hoofdluis. Hoofdluis hoeft namelijk geen taboe te zijn. In de klassen praten we er over. We moeten er met elkaar voor zorgen dat hoofdluis geen pestonderwerp wordt. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat je je er niet voor hoeft te schamen, maar dat het wel noodzakelijk is om snel te handelen bij constatering van hoofdluizen, om verspreiding te voorkomen. Om hoofdluis vroeg te kunnen constateren worden door de luizenwerkgroep controles georganiseerd. De controlerende ouders worden in dit protocol luizenouders genoemd.

 

Controle

 

Luizen geconstateerd tijdens een controle