School

Basisschool LeerRijk is een school ontstaan uit een fusie van twee scholen: de katholieke basisschool Lambertus en de protestant-christelijke basisschool De Viersprong. Op 1 augustus 2012 start de school officieel.

In schooljaar 2010-2011 is het initiatief tot de fusie uitgewerkt door de Raad van Bestuur van Prodas en de directie van beide scholen met de MR-en. Dit heeft geresulteerd in het kaderdocument dat in juni 2011 ondertekend is. In schooljaar 2011-2012 is door diverse gremia gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe school.

Het logo van de school is ontworpen door Marieke van de Graft. Hoe zij tot dit ontwerp is gekomen staat in de bijgevoegde link    LODEWIJK ROYALE LEERRIJK